5 Mart 2009 Perşembe

KADINLARIN EMPATİK BECERİLERİ NİÇİN GELİŞMİŞTİR? 14/4/08

(NOT : Burada yazacaklarım tamamen Prof. Üstün DÖKMEN’in “Küçük şeyler” adlı kitabından alınarak yazılmıştır ve onun düşünceleridir.)

İletişimde mimiklere dikkat etmek, bazı canlı türlerinde, özellikle insanlarda ilginç özellikler ortaya çıkarıyor. Örneğin, yapılan araştırmalar genelde kadınlarda empatik becerinin erkeklere oranla daha yüksek olduğunu gösteriyor.


Hoca kitabında “Kadınların empatik becerisinin erkeklerin empatik becerisinden daha yüksek olması “kadın duyarlılığı” kavramıyla açıklanabilir.” diyor.
Peki ama kadınlar niçin daha duyarlı?
Hoca bunun çeşitli nedenleri olabileceğini bir görüşe göre bu nedenlerden birisini;
“Bazı canlı gruplarında statüsü düşük olanlar saldırganlığa uğramamak için yüksek statülerin, örneğin liderin davranışlarını sürekli gözlerler. Benzer şekilde insanlarda da nice toplumda aile ortamında erkeğin statüsü kadınınkinden üstün olmuştur. Kadın, erkeğin gözüne bakmak, onun sinirli olup olmadığını anlayıp kendini ona göre ayarlamak zorundadır. Aksi halde sözsel yada fiziksel saldırıya uğrayabilir.” diye açıklıyor. Erkeklerin büyük çoğunluğunda, “ya karım kızarsa” korkusu bulunmadığı için böylesine bir duyarlılık gelişmemiş olabilir.

Hiç yorum yok: